Costa Rica är det främsta turistlandet i Centralamerika, med ungefär två miljoner besökare per år. Den allra största andelen av turisterna, 54 %, kommer från USA, men Europeiska Unionen står också för en inte obetydlig andel. Turismen är Costa Ricas främsta näringsgren, som genererar 13 % av arbetstillfällena i landet, och står för sju procent av landets BNP.

Det som framför allt lockar turister till Costa Rica är det rika djur- och växtlivet. I Costa Rica finns 5 % av jordens väst- och djurarter, på 0,03 % av jordens landyta. Man har även deklarerat från regeringshåll att man ämnar bli världens första koldioxidneutrala land, ett mål som man vill uppnå till år 2021.

Nationalparker och vulkaner

De styrande i Costa Rica har insett artrikedomens värde, och därför instiftat ett flertal nationalparker. I dagsläget finns det 26 nationalparker i Costa Rica. Parkerna omfattar ekosystem som regnskogar, våtmarker, tropisk skog och havsområden, och skyddas av en väl utvecklad politik för miljöskydd och hållbar ekoturism. Denna politik har framhållits som ett föredöme för andra stater runt om i världen, och många forskare och universitetsstuderande besöker årligen nationalparkerna. För att fästa ytterligare värde vid naturen, och göra invånarna i Costa Rika stolta över sin främsta resurs, anordnade en tidning i landet en omröstning för att utse landets sju naturliga underverk. Bland de underverk som röstades fram finns Cocos-ön, en nationalpark belägen i Stilla Havet 55 mil från Costa Ricas kust.

I Costa Rica finns även ett flertal vulkaner, av vilka två kom in på listan över underverk. En annan attraktion, som inte minst uppskattas av turisterna, är det stora antalet stränder i landet, belägna längs både Stilla Havs- och den karibiska kusten. Byn Tamarindo på Costa Ricas västkust har ungefär 500 bofasta invånare, men det antalet brukar tiodubblas under turistsäsongen. Det är framför allt stranden i närheten av byn som lockar; den är populär bland både surfare och eko-turister.