Costa Rica är inte bara ett på många sätt rikt kustland, det är även ett land som är rikt på kust: landet har totalt 1290 kilometer kust mot Karibiska Sjön och Stilla Havet. Det är även ett land som visar en otrolig biologisk mångfald – här finns 5 % av jordens alla arter, samlade på en yta som är en tiondel av Sveriges. Costa Rica har ungefär 4 miljoner invånare, varav mer än hälften, 2,4 miljoner, bor i eller kring huvudstaden San José.

Historia

Som de andra staterna i Mellanamerika var Costa Rica länge en spansk koloni. Centralort i området under kolonialtiden var La Nueva Guatemala de la Asunción, som i den icke spanskspråkiga världen oftast kallas Guatemala City. Denna stad ligger dock relativt långt från Costa Rica, och den dåvarande kolonin hamnade därför i skymundan i det spanska imperiet. Detta hade det goda med sig att invånarna i kolonin kunde leva sina liv utan inblandning från den spanska kronan, men det ledde även till att kolonin länge var den fattigaste av alla spanska kolonier i Nord- och Sydamerika.

En annan anledning till Costa Ricas fattigdom vid den tiden var att det inte fanns några indianer som kunde utnyttjas som tvångsarbetskraft. Det mesta av ekonomin i kolonierna byggde vid denna tid på tvångsarbete i någon form, och då detta inte var möjligt i Costa Rica hade det spanska kungahuset få intressen i kolonin. Bristen på slavar gjorde att kolonisterna fick klara sig själva, och de utvecklade en egalitär tradition som lever kvar in i våra dagar. Denna tradition är en av förklaringarna till varför Costa Rica varit relativt förskonat från diktaturer under 1900-talet. 1917 grep Federico Tinoco Granados makten, men han avsattes och tvingades gå i exil 1919. Efter det kontroversiella presidentvalet 1948 bröt ett väpnat uppror ut, lett av José Figueres Ferrer. I det efterföljande inbördeskriget miste 2000 costaricaner livet. Figueres segrade, avskaffade landets militärväsen och utformade en ny konstitution, som Costa Rica haft sedan dess.